Фирмата за бързи кредити „Профи кредит“ е осъдена да плати 5000 лева глоба в полза на държавата, защото е нарушила закона и e отказала да приеме предсрочно изплащане на кредит. Решението на Русенския административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
„Утро“ вече разказа за историята на Нели Иванова от Русе, която през юли теглила 1500 лева заем от „Профи кредит“. До края на срока трябвало да върне над 5392, затова побързала да изплати кредита по най-бързия начин. Още през септември тя внесла цялата дължима сума с лихвите за изминалите месеци и 1% обезщетение, както изисква законът. Но от фирмата поискали всичко, което било записано в договора, и не приели кредита за предсрочно погасен.
Нели се оплакала в Комисията за защита на потребителите, а оттам написали акт на „Профи кредит“ и глобили фирмата с 8000 лева. Мотивът: отказът да се приеме кредитът за предсрочно погасен, противоречи на закона. Наказанието обаче бе обжалвано пред две съдебни инстанции и влиза в сила чак сега.
Потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит, категорични са и съдът, и законът. „Звучи абсолютно несериозно и необосновано становището на „Профи кредит“, че приемал тези суми за предсрочно внесени месечни вноски. Няма значение какви са точно текстовете на Общите условия на фирмата - те следва да бъдат съобразени със Закона за потребителския кредит“, казва Административният съд в мотивите. Размерът на санкцията обаче беше намален на 5000 лева, колкото е минимумът в закона.
Междувременно обаче от „Профи кредит“ дали Нели на Арбитражен съд в София, който е осъдил жената, без тя да присъства на делото. Решението на арбитража не подлежи на обжалване, затова срещу нея веднага е бил издаден изпълнителен лист, според който тя дължи вече повече от 6000 лева. И пенсията й бе запорирана от съдия-изпълнител. Абсурдът на ситуацията е пълен - на практика Нели е осъдена да плаща, без да дължи и стотинка.