Високата вълна по река Янтра премина вчера през Русенска област, но в значително по-малък обем от очакваното, съобщиха от областната администрация. Кметовете по поречието са информирани своевременно за повишеното ниво, а специалисти от „Напоителни системи“ следят за санитарния минимум на язовирите и поддържат връзка с останалите институции.
От областта съобщиха още, че през почивните дни е имало частични разливи на реките Бели и Черни Лом, които са били предизвикани от интензивните валежи. От края на май обаче областта заедно с Басейнова дирекция, „Напоителни системи“ и останалите компетентни служби е предприела превантивни действия. Благодарение на тях и на добрата комуникация между институциите в областта няма сериозни проблеми.