Повишаване на качеството на селскостопанската продукция и конкурентоспособността на хранително-вкусовата промишленост ще дискутират днес в Адунаци Копъчени членовете на Българо-румънската земеделска работна група на Русе и Гюргево. В тази връзка ще се обсъдят възможностите за обединяване на производителите на плодове и зеленчуци от двете страни на река Дунав.
Наши зеленчукопроизводители ще участват в заседанието и ще се запознаят с условията за изкупуване и предлагане на тяхната стока на румънския пазар. Срещата се организира от Областната администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, трансграничен бизнесценър „Данубиус“ и асоциация „Еврорегион Данубиус“.