Eксперти от Националната служба за съвети в земеделието и Института по животновъдни науки ще изнесат днес в Русе лекции за зазимяването на пчелните семейства, научи „Утро“. Семинарът, на който са поканени русенски пчелари, ще се проведе от 10,30 до 14,30 часа в зала „Свети Георги“ на областната управа.
Пламен Христов от Института по животновъдни науки в Костинброд ще запознае фермерите с правилата за сигурно зазимяване на пчелните семейства, методите за зазимяване на резервни пчелни майки и с технологията на пчеларстване в различните системи кошери.
Анета Джелепска от териториалния офис на НССЗ в Русе ще представи възможностите за подпомагане на производители, отглеждащи пчелни семейства по национални и европейски програми.