Приходите от нощувки в русенските хотели през август 2013 г. възлизат на 295.4 хил. лв. и спрямо юли бележат намаление с 18.8%, съобщи Териториалното статистическо бюро. В сравнение с август 2012 г. регистрираният спад е с 13.9%. Реализираните приходи от нощувки от чужденци през август са в размер на 117.8 хил. лева и представляват 39.9% от общите приходи от нощувки в хотелската база на областта при относителен дял от 48.3% за предходния месец  на годината.
През август приходите от нощувки във всички средства за подслон и местата за настаняване в област Русе са в размер на 461.7 хил. лв. или с 15.4% под нивото на предходния месец, като 280.6 хил. лв. (60.8%) са от български граждани, а 181.1 хил. лв. (39.2%) - от чужденци. В сравнение с юли т.г. реализираните приходи от нощувки на български граждани намаляват с 8.0%, а тези от чужденци -  с близо 1/4 (24.8%).
През август на територията на област Русе са функционирали 44 средства за подслон и места за настаняване с общ капацитет от 1701 легла, от които 13 са хотели с 841 легла. Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване е 10 446, като от тях 6421 са от български граждани, а 4025 - от чужденци. В сравнение с юли 2013 г. се наблюдава намаление на реализираните нощувки с 10.0%, като тези от български граждани намаляват  с 10.2%, а от чужденци - с 9.7%.
Спрямо август 2012 г. нощувките бележат спад от 20.9%, което се дължи както на по-слабата посещаемост на българските граждани, реализирали с 14.1% по-малко нощувки, така и при гостите от чужбина, при които е налице намаление с 29.8%. Относителният дял на нощувките на чужденци е 38.5% от общия брой или с 0.1 процентни пункта по-висок от предходния месец и съответно с 4.9 пункта под нивото на август 2012 година.
През август с най-голям дял (53.6%) от общия брой нощувки на чужденци във всички средства за подслон и места за настаняване на територията на областта са туристите от страни - членки на ЕС. В сравнение с предходния месец този дял намалява с 9.7 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от граждани на съседна Румъния - 459, следвани от гостите от Италия - 334 и от Германия - 327. Спрямо юли 2013 г. реализираните нощувки от румънски туристи нарастват с 26.1%, докато тези от Италия и Германия  намаляват съответно с 12.3% и 15.5%. През август 61.8% от немските гости  и 70.4% от италианските туристи са нощували в хотели, докато при румънските граждани 52.3% от общо реализираните нощувки са в хотелите.
Сред гостите от държави извън границите на ЕС отново най-много нощувки са реализирани от туристи от Украйна - 529 или с 9.1% повече от предходния месец на годината.
Пренощувалите лица във всички средства за подслон и места за настаняване в областта през август 2013 г. са 6726 и намаляват спрямо предходния месец с 9.8%, а в сравнение с август 2012 г. е налице спад с 10.0%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 41.6% или с 6.8 процентни пункта над нивото на юли 2013 г. и с 2.0 пункта повече от август 2012 г.
Общата заетост на леглата във всички средства за подслон и места за настаняване е 19.8.%, което е с 2.3% по-ниска от регистрираната през юли 2013 г. и с 5.7% под равнището на август 2012 година. Общата заетост на леглата в хотелската база за пореден месец остава по-висока - 22.4%, но намалява спрямо юли 2013 г. (26.3%) и е съществено под нивото на август 2012 г. (31.2%). Средно за страната общата заетост на леглата при всички категории средства за подслон и места за настаняване е значително по-висока.