Близо 250 000 души употребяват редовно някакъв вид наркотично вещество в България. Това показва доклад на Службата на ООН за наркотиците за 2012 г. В тази цифра не са включени децата под 15-годишна възраст или информация, която още повече стряска хората у нас. Данните от проучването бяха представени днес от Александър Илиев, директор на Нов терапевтичен център за зависимости.
Оказва се, че хероинът е най-разпространен сред зависимите, предаде standartnews.com. От информацията на Илиев става ясно още, че се увеличава употребата на амфетамини. Освен това стойностите за България са два пъти по-високи от средните за Европа.

Илиев алармира, че се увеличава употребата и на "легални химични аналози" или препарати, които могат да се купят дори по интернет. Той отбеляза, че приемът им не е забранен, защото съдържат съставки, които не са в забранителните списъци. Все пак "тези вещества са опасни, защото не са изследвани въздействията им върху организма", уточни Илиев.

Европейската система за ранно предупреждение наблюдава около 300 такива нови психоактивни вещества.