80 жители на селата Тетово и Ново село в Русенска община вече се справят по-свободно с електронните услуги. Те вече са наясно какво представляват е-правителство, е-образование, е-заетост, е-земеделие и е-финанси. Новите познания жителите на двете села са придобили в резултат на обученията, които проведоха с тях специалисти по проекта „Добри услуги - доволни потребители“. Проектът, който бе финансиран по програма „Глобални библиотеки“, бе спечелен от библиотеката в читалище „Пробуда“ в Тетово в партньорство с РБ „Любен Каравелов“ и се проведе съвместно с читалище „Надежда“ в Ново село и тетовското кметство. В рамките на проекта бяха разработени и сайтове на двете читалища.