Има увеличение на имиграционния натиск към България. Това каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев след извънредно заседание на Министерски съвет, посветено на проблема с бежанците от Сирия.

"Отчетохме, че имаме усложнена обстановка в Близкия Изток, че в кратък период от време не можем да очакваме разрешаване на проблемите там. Има съществени рискове тази криза да бъде пренесена в съседните на Сирия страни. Най-голям е рискът за Ливан, където по официални данни бежанците са 700 000, а по неофициални данни - 1 милион. Ако се дестабилизира някоя от съседните страни, бежанският поток може да бъде насочен към Европа, съществува съществен риск. Има увеличение на имиграционния натиск към България", заяви Йовчев.

Той каза още, че системата за наблюдение и охрана на границите е една от най-съвременните в Европа. "Тя функционира много добре и в момента контролираме и хората, които нелегално преминават границата, са задържани", каза още вътрешният министър и допълни, че това са близо 100% от нелегалните имигранти. "Имаме възможност да разположим физически хора и технически средства, така че да не допуснем преминаване на нелегални имигранти", заяви Йовчев. Той обаче предупреди, че това ще е изключително скъпо, от една страна, а от друга тези мерки не могат 100% да спрат потока.

Вътрешният министър заяви, че съществуват рискове в четири основни области – възникване на хуманитарна криза. Ако не може устойчиво да се управлява бежанският поток, рискове на територията на страната – да попаднат лица, свързани с терористични и екстремистки организации, здравни рискове и социални рискове – възможност за напрежение с местното население, ксенофобия, нетърпимост. "Няма държава, която е спечелила от това, че на нейна територия са отишли бежанци. Няма държава, която да е спряла изцяло бежанците, тя може само да ги ограничи. Ще се сблъскаме с тежки проблеми, които ще повлияят негативно на обществените процеси. Полагаме усилия да управляваме процесите, така че да минимизираме рисковете", каза още Йовчев.