Темата за околната среда е важна за „Монтюпе“ ЕООД. Тя се приема много сериозно и е част от ангажиментите и ценностите ни. Съгласни сме с вицепремиера г-жа Даниела Бобева, областния управител г-н Венцислав Калчев и Н. Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, да се направят измервания от независими лаборатория. Според нас това е правилният начин, по който да се демонстрира, че „Монтюпе“ ЕООД спазва заложените административни норми. Това гласи изявлението на управляващия директор на френската компания в отговор на покана на „Утро“ за интервю по повод наложеното от РИОСВ затваряне на жалузите на Цех №1, за да не се изпускат вредни вещества.
В отговор на възникналия проблем вицепремиерът Бобева предложи заводът да бъде контролиран от независима лаборатория, а идеята бе подета от областния управител Калчев и френския посланик Ксавие Лапер дьо Кабан. Сега към нея публично се присъединява и ръководството на „Монтюпе“.