Лошите прогнози за намаляване на рентите под влияние на много ниските изкупни цени на продукцията засега не се сбъдват, съобщиха от „Русе ленд“ - компания, занимаваща се с покупка, продажба и арендуване на земеделска земя в Североизточна и Централна България. Кампанията по изплащане на рентите за ниви в Русенско - в града и близките села, в момента е в разгара си.
Като цяло плащанията се колебаят около цифрата 50 лв./дка, казаха от „Русе ленд“. В някои землища - например с. Николово, рентите варират между 40 лв./дка, давани от по-малките арендатори и 60 лв./дка, плащани от по-големите.
От значение е и при какви условия са сключвани договорите, като често стойността на рентата е по-висока при по-дългосрочните. Това е валидно най-вече за земеделската земя в самия град Русе, където всички арендатори диференцират плащанията от 40 лв. при едногодишни договори за наем до 55 лв./дка при 5-годишните. В други землища като Средна кула и Долапите много от нивите имат 7-годишни договори с твърда стойност на рентата 50 лв./дка. Толкова плащат и в с. Бъзън.
В други села от общината като Долно Абланово, Червена вода и Ново село арендаторите все още изчакват по-добри цени на реколтата си и най-вероятно ще изчакат до последния възможен момент с продажбите на продукцията, от които да дойдат средствата за изплащане на наемите и рентите, твърдят от „Русе ленд“.