Автобусните превозвачи, които пътуват на далечни разстояния, са принудени да заплащат по-висока такса за ползване на автогарата. Този вид обвързване на цената за обслужване на гарата с маршрута на превозвача налага необосновани цени и е дискриминационно, отсече Комисията за защита на конкуренцията. Затова антимонополният орган смята, че бившият и настоящият наемател на автогарата „Транском Автогара“ ЕООД и „Галис Автогара“ ООД злоупотребяват с господстващо положение. Това, от своя страна, води до нарушаване на лоялната конкуренция между фирмите превозвачи, прилагане на различни условия за един и същ вид услуга и засяга интересите на пътуващите.
Комисията започна работа по случая след искане, отправено от страна на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България. Същинският проблем, който се разглежда, е начинът на ценообразуване на услугата на автогарата „предоставяне на сектор“, за която превозвачите плащат такса.
Своите възражения за твърденията от страна на Комисията засегнатите страни имат право да представят в срок до 30 дни.
Както „Утро“ писа, преди по-малко от седмица Комисията за защита на конкуренцията глоби стопаните на автогарата и „Хепи“ ООД с 4403 лева за това, че девет години такситата са паркирали на нейна територия в разрез с правилата за лоялна конкуренция. Жалбата тогава дойде от „Миланов такси 8111“ заради преференциите единствено за колите на „Хепи“ да паркират в гарата, без да заплащат 1 лев такса за 15 минути престой.