- Г-н Чолаков, защо "Булгартабак" се оказа намесен в последните дни в отношенията между банкера Цветан Василев и депутата от ДПС Делян Пеевски?

- Не мога да си обясня защо. "Булгартабак" се развива изключително добре, това е една от най-стабилните компании. През последните години увеличихме пазарната капитализация на холдинга с над 400%. Внасяме в бюджета близо 700 млн. лв. акцизи и данъци годишно, осигуряваме прехраната на близо 20 000 души. За мен е непонятно защо като бизнес структура бяхме въвлечени.

- Имате ли намерение да предприемете някакви действия?

- Да, в момента обсъждаме с юристи какви да бъдат те. За мен е необяснимо защо хора, които претендират да са топбанкери като представителите на ръководството на Корпоративна търговска банка да коментират по този начин свои клиенти, да използват неистини и да не се позовават на обективни факти. Това води до накърняване на имиджа на "Булгартабак", който е една от най-големите компании в България и един от най-големите данъкоплатци. И ние не може да допуснем да бъдем клеветени и ще пазим имиджа си дори и по съдебен път.

- Това означава ли, че може да заведете и дело?

- Да, възможно е, в момента обсъждаме с юристи правната възможност за предявяване на иск, като ще търсим максималния спрямо закона размер.

- В понеделник от КТБ заявиха, че "Булгартабак" е имал кредити от банката за 25-26 млн. лв., които е спрял да обслужва. Така ли е?

- Това категорично не отговаря на истината. Всички наши кредити са плащани редовно, а към момента "Булгартабак" няма кредити, отпуснати от Корпоративна търговска банка. Бих препоръчал на КТБ да обърне внимание и да се фокусира върху собствените си проблеми.

- С какво си обяснявате това отношение?

- Нямам обяснение. Причината може да е в това, че през последните няколко месеца ние проведохме редица разговори и анализ на паричните пазари и установихме, че можем да ползваме финансиране извън КТБ на много по-ниски лихвени нива. В някои случаи разликата е три пъти. Поради това ние рефинансирахме част от кредитите, които ползваме от КТБ. Възможно е това да не им се е понравило, тъй като
лишава банката от определен доход. За нас обаче има значение дали плащаме лихва от 9% или от 3 до 5%.

- Откога работите с КТБ?

- След като ние встъпихме като управителен съвет на "Булгартабак", заварихме КТБ като една от основните обслужващи банки. Работихме добре, но след като установихме, че можем да получим финансиране с по-ниски лихвени нива, в момента работим много добре със Ситибанк, Райфайзенбанк, Банка ДСК и други. Изборът с кого да работим се прави на базата на преговори и на изцяло пазарни механизми.

- Защо КТБ и "Миролио финанс" поискаха смяна на ръководството на "Булгартабак"?

- За нас беше изненада искането на КТБ и "Миролио финанс" като миноритарни акционери общото събрание да гласува за пълна смяна на мениджмънта на "Булгартабак" и гласуването на дивидент от близо 80 млн. лв. Това противоречи на нормалната бизнес логика. Нямам обяснение защо една търговска банка,
на която ние сме били коректен клиент
и сме платили над 4 млн. лв. като лихви и такси, предприема такива агресивни действия.
Още повече че КТБ иска общото събрание да блокира и кредитирането на дъщерните ни предприятия. Ако двете искания - за гласуване на дивидент и блокиране на кредитирането, бъдат изпълнени, ще означава "Булгартабак" да отиде към фалит.

- А защо тази година "Булгартабак" няма да даде дивидент, след като през миналата година изплати рекордните 69 млн. лв.?

- Основната причина е стратегията ни за развитие. Ние стъпихме на нови пазари през тази година като Русия, Филипините, Босна и Херцеговина. Придобихме фабрика в Баня Лука. Участвахме активно в изкупната кампания на българските тютюни, като инвестирахме близо 30 млн. лева. Поради това сме преценили, че не е необходимо да се изплаща дивидент, за да може да се финансира развитието на "Булгартабак" и неговата стойност да нараства. И не разбирам защо някой се опитва с искането за дивидент да създаде ликвидни проблеми на дружеството.

- Заговори се, че се прави опит за преврат и превземане на "Булгарбатак", така ли е?

- Намерението на КТБ и "Миролио финанс" за това е фактически декларирано с исканията им общото събрание да гласува смяна на съвета на директорите.
Какво по-ясно от това, че се опитват да превземат компанията
При това без да правят предложение да придобият мажоритарния дял.

- Но мажоритарният акционер ще гласува против тези предложения, тогава как може да стане превземането?

- Плановете им са това да стане чрез Комисията за финансов надзор, като поискат от нея да обезсили правото на глас на мажоритарния акционер.

- Защо надзорът би направил такова нещо?

- В законодателството има неясноти. В него е казано, че когато някой придобие мажоритарен дял от публично дружество, трябва да отправи предложение за изкупуване на акциите на останалите акционери. Наскоро имаше промяна при мажоритарания собственик на "Булгартабак", което беше оповестено пред компетентните български органи. Но нашите консултации с водещи юристи показаха, че
търговото предложение не е единственият правен способ за преодоляване на ситуацията. Действията на КТБ и "Миролио финанс" навеждат на извод за една добре замислена схема за превземане на "Булгартабак".

- А кой всъщност е мажоритарният акционер на "Булгартабак"?

- Мажоритарен акционер е австрийското дружество "БТ инвест". Преди няколко месеца имаше промяна в собствеността на "БТ инвест" и дружеството бе придобито от "Ти джи ай мидъл ийст", базирано в Дубай, който е един от основните пазари на Булгартабак. И това е документирано и може да бъде проворено.

- Но зад "Ти джи ай" стои физическо лице, което не бе обявено. Вие знаете ли кое е то?

- Да, знам, тъй като представлявам "БТ инвест". Но поради търговска тайна не мога да го съобщя. Но мога със сигурност да кажа, че това физическо лице не е нито Делян Пеевски, нито Цветан Василев.

- Какво включва стратегията за развитието на "Булгартабак"?

- Нашата основна цел е да възстановим пазарите на "Булгартабак". През 80-те години холдингът е бил сред водещите три компании по износ. Дружеството има 65-годишна история, пазарите му са били от Китай до Латинска Америка. И ние искаме да ги възстановим. "Булгартабак" може да стане първата българска мултинационална
компания. И да дадем пример да ни последват и други компании, на които може да съдействаме чрез офисите си в чужбина.

- Готови ли сте да се конкурирате със световните компании от този бранш?

- Напълно сме готови и това се доказва от факта, че 85% от нашата продукция е за износ. Като изключим четирите най-големи световни компании, "Булгартабак" е на първо място като дял на износа спрямо общата продукция.

- А успяхте ли да задържите позициите си на вътрешния пазар?

- "Булгартабак" има водещи позиции на българския пазар с дял от над 30%. Като в България ние се конкурираме с гиганти, които имат годишни печалби от над 10 млрд. долара. И въпреки това сборният им дял на пазара е малко над този на "Булгартабак". Няма друга държава в ЕС, с изключение на Хърватска, в която местна компания да е запазила позицията, както това направи "Булгартабак".