Депутатите от левицата ще внесат предложение между първо и второ четене на Закона за облагане на доходите на физическите лица през 2014 г. т.нар данък "лихва" да бъде намален от 10 на 8%. Това съобщи пред журналисти в парламента Корнелия Нинова. Тя обясни, че целта е в края на мандата на правителството този данък да се нулира, като се намалява постепенно всяка година.
Нинова изрази задоволство, че чрез бюджет 2014 и данъчните закони се изпълнява голяма част от ангажиментите на левицата, дадени по време на предизборната кампания. "Едно от големите обещания е увеличаване на приходната част с над 1 млрд. лв., като това е постижимо чрез борба с контрабандата и сивия сектор в икономиката и оптимизиране на работата на приходните агенции. За пръв път са поставени ударения върху социална политика, образование, икономически растеж и развитие на регионите", коментира Нинова.

"За догодина основно залагаме на повишаване на работни места и доходи", отбеляза тя и припомни основните стъпки в социалната област - 340 лв. минимално заплата и майчинство, увеличаване на средства за деца с увреждания, възстановяване на швейцарското правило, замразяване на стаж и възраст за пенсиониране.

Корнелия Нинова изрази задоволство и от мярката за насърчаване на създаване на работни места в общини с висока безработица - 100% преотстъпване на корпоративния данък на фирми, които инвестират в общини с 25% безработица и създават 30 работни места.

Парламентът дискутира втори ден върху промени в Закона за местните данъци и такси, освобождаващи религиозните храмове от такса смет. Промените са внесени от Министерския съвет и се обсъждат на първо четене. Дебати предизвикаха два от предвидените текста. Единият е за освобождаване от облагане с данък върху недвижимите имоти и с данък при придобиване на имущества, както и от такса за битови отпадъци на храмове, молитвени домове и манастири, които се ползват за извършване на богослужение и са собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната.

Другият предвижда данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства да се ползва съобразно екологичните стандарти по отношение емисионните норми на парниковите газове. Предлага се облекчението да бъде в размер 30% или 50% в зависимост от категориите превозни средства и екологичните категории.