Благодарение на въведената в експлоатация нова тунелна пещ русенският завод за огнеупорни изделия „Труд“ завършва 2013 година с нетна печалба от 200 хил. лева, става ясно от финансовия отчет на дружеството. Увеличението спрямо предходната година е с 437% или над 5 пъти. Приходите от продажби бележат увеличение със 7 на сто и достигат 7,44 млн. лева.
В доклада си мениджмънтът на фирмата отбелязва, че отчетената печалба може да е два пъти по-висока ако макроикономическата ситуация се запази. Върху резултата за миналата година сега влияние оказва фактът, че през първото тримесечие на 2013 г. е реализирана паралелно произведена продукция със старата неефективна пещ по по-висока себестойност.
С откриването на нова тунелна пещ „Труд“ отбеляза през октомври 2013 г. 120 години от своето основаване. В проекта с индивидуална поръчка към един от най-реномираните световни производители на пещи „Ридхамер“ - Германия, предприятието инвестира 3,5 милиона лева.
Русенският завод произвежда 6 хил. вида огнеупорни и керамични продукти. В него работят 206 души. Продукцията на завода се изнася в Австрия, Унгария, Румъния, Гърция и Македония.
През 2013 г. е произведена 11 270 тона продукция, което е с 10,4% повече в сравнение с 2012 г. Основен принос за ръста има увеличеният поток от поръчки и по-гъвкавите производствени условия, съкращаващи сроковете. Постигнатите резултати надвишават 1,2 пъти първоначално заложените параметри при по-високо качество на продукцията. Вследствие на оптимизирането на производствените потоци и подобряване на ефективността на използване на машините и съоръженията разходът на човеко-часове за един тон продукция намалява с 29% в сравнение с 2012 г.