Наетите по програма „Сигурност“ пазачи-сътрудници по опазване на обществения ред ще попълват дневни отчети за установените нарушения и престъпления. Тези форми ще бъдат следени от МВР, съобщи за „Утро“ заместник-областният управител Милена Хинкова. Всички 110 наети охранители в Русенска област са назначени на 31 май. Програмата ще се реализира в продължение на 8 месеца. Уточнения относно задълженията на пазачите, както и по отношение на организацията на програмата, вчера бяха дадени по време на работна среща в Областна администрация. На нея присъстваха заместник областните управители Айлян Карамехмедова и Милена Хинкова, директорът на Бюрото по труда Баки Солак, представители на ОД на МВР, кметове на населени места и наетите охранители за Русе.
Пазачите ще опазват реда, екипирани със светлоотразителни жилетки и баджове с тяхна снимка и данни. Те ще работят на две смени, като първата започва сутрин от 6 часа и продължава до 14, а втората - от 13.30 до 22 часа, уточни Хинкова. Техните задължения ще бъдат да наблюдават за нарушения, бедствия и аварии и ако забележат притеснителни ситуации, да информират младшия полицейски инспектор на селото. Програмата ще допринесе не само за опазване на обществения ред и сигурност, но и за осигуряване на заетост и доходи на безработни хора.