Струг от времето на Мидхат паша вече е притежание на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Стругът е част от турския Арсенал в устието на река Русенски Лом. Произведен е около 1865 г. във фабриката на Георг Сигл във Виена, която съществува и до днес. На нейна територия е разположен Културен център WUK.
Георг Сигл (1811-1887) е бил собственик и на Локомотивна фабрика във Wiener Neustadt, която е разрушена напълно по времето на Втората световна война.
На огромния струг с дължина 7 метра са били правени части за кораби на Дунавската флотилия. Стругът се е задвижвал с ремъци, а двигателят е бил парна машина. В по-късно време стругът е бил електрифициран. Преди три години след реконструкция на сградите на Флотските казарми под Сарайския мост, стругът е преместен в двора на Историческия музей.
По инициатива на доц.д-р инж. Бранко Сотиров, декан на Машинно-технологичния факултет в Русенския университет, стругът ще бъде възстановен и включен в обучението на студентите.