Себастиян Ноел, представител на Френската общностна комисия по социална политика в Брюксел, представи в Русе опита на Белгия в социалните услуги и подсказа, че държавата насърчава работодателите, които наемат хора с увреждания. Те получават допълнително финансиране, а и се създават предприятия, в които работят само такива лица, посочи Ноел.
Целта на посещението на брюкселския експерт е да установи сътрудничество между професионалисти в сферата на социалните дейности, от неговата институция и община Русе. Той заяви, че според него има много възможности за съвместна дейност и отправи покана към представителите на дирекция „Здравни и социални дейности“ за визита в Брюксел, по време на която те да бъдат подробно запознати със социалните услуги, предоставяни там.
В първия ден от работното му посещение Себастиян Ноел имаше среща с ръководителите на социални институции, а вчера се срещна с представители на неправителствени организации в социалния сектор. Гостът посети и Центъра за психично здраве, където се запозна с услугите предоставяни за лица със зависимости и лица с психични увреждания.