Числата от 83-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 28,31,45,7,36,2.
II теглене: 27,44,6,19,39,15.

---------------------

6 от 42
I теглене: 27,21,11,16,34,32.

---------------------

5 от 35
I теглене: 6,26,17,33,12.
II теглене: 27,24,23,7,28.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 1, 5, 8.
Печеливши числа: 4, 1, 0.