Депутатите решиха да се увеличат акцизните ставки за природен газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление, както и за тежките корабни горива. Причината за това е директива на  Европейския съюз и поетите ангажименти с Договора ни за присъединяване

Акцизните ставки за природен газ, използван като моторно гориво от 0,85 лв. стават 5,10 лв. за 1 гигаджаул; за природен газ, използван като гориво за отопление от 0,10 лв. скачат на 0,60 лв. за гигаджаул; за тежките корабни горива - от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг, записаха народните представители в приетите на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове.

В същото време обаче страната е изпратила нотификация до Европейската комисия с искане за прилагане на намалена акцизна ставка за моторното гориво.

Искането е да бъде запазена ставката от 0,85 лева за период от шест години, считано от началото на 2014 година. Ако то бъде одобрено от Брюксел, това ще бъде отразено отново с промени в закона.

В проекта за промени в Закона за акцизите и данъчните складове ще бъде приложена и схемата за намаляване на акциза на газьола, използван в селското стопанство. През 2011 година правителството поиска разрешение от Брюксел за прилагане на тази мярка и получи одобрение.

Досега обаче схемата така и не беше приложена. Сега с промените в закона депутатите решиха да бъдат издавани ваучери за гориво за фермерите.