Петминутна презентация ще представи Русе като кандидат за Европейска столица на културата през 2019 година. Това ще стане в петък, 18 октомври, когато в Министерството на културата ще се съберат представители на всички градове кандидати на специална пресконференция. Петте презентационни минути важат за всички.
Русе влиза в състезанието заедно с Варна, София, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Шумен, а както стана известно напоследък, и Габрово. До неотдавна Кюстендил също беше град кандидат, но очевидно тихомълком е отпаднал, тъй като София се явява на старта като „София и Югозападен район“, в който влиза и Градът на Майстора и на черешите. 
Концепцията на „Град на свободния дух“ е от близо 80 страници, тя ще бъде депозирана в Министерството на културата от зам.-кмета по европейските въпроси Страхил Карапчански. Той ще направи и презентацията, която ще се проведе по азбучен ред според имената на градовете.
След това предстои жури от 13 експерти да разгледа документацията на всеки от кандидатите /въпросните 80 страници - едва ли някой от градовете ще се яви с по-скромен обем!/ и от 10 до 12 декември да направи своите заседания за предварителен подбор на кандидатурите. По време на тези заседания нарочни 10-членни делегации от градовете кандидати ще бъдат поканени да представят концепциите - това ще става в рамките на половин час, а след това 45 минути ще отговарят на въпросите на журито. След като бъде обявен резултатът от предварителния подбор, избраните градове ще разполагат с близо година да направят корекции или допълнения в разработките си и така да се явят на следващия етап, който се провежда в държавата кандидат и на който ще бъдат определени окончателните номинации. След получаването на допълнените документи за кандидатстване и преди срещата за окончателен подбор, членовете от журито могат да посетят избраните градове кандидати на място, като спазват условието за равнопоставеност между тях. На основата на попълнените документи, на посещенията и изслушванията, журито изготвя доклад за културните програми на градовете-кандидати и препоръчва един град, на който да бъде присъдено званието „Европейска столица на културата“. Докладът се предоставя по официален път на правителството и на Европейската комисия.
Но да се върнем на журито, което ще изпълнява ролята на първото и второто сито в най-близко бъдеще. Самото жури ще се състои от 13 души, 7 от тях ще бъдат номинирани от европейските институции, а останалите 6 - от министъра на културата Петър Стоянович, като преди това той трябва да се консултира с Европейската комисия. В квотата на Брюксел влизат по двама души с номинации от Европейския парламент, Европейския съвет и Европейската комисия и един от Комитета на регионите. Категорично изискване е всички членове на комисията да не са в конфликт на интереси по отношение на градовете, които кандидатстват за титлата Европейска столица на културата както преди заседанието за предварителен подбор, така и преди следващото заседание за окончателен подбор, който трябва да бъде направен до октомври 2014 година.
Освен това членовете на журито трябва да притежават „значителен опит и познания в областта на културата, културното развитие на градовете или организиране на събитието „Европейска столица на културата“. В същото време в заповедта, подписана още през април тази година от служебния министър на културата Владимир Пенев, се подчертава императивно, че „служители на министерството не могат да бъдат членове на журито“.
И тук възниква въпросът откъде ще се намерят въпросните експерти, които ще отговарят на тези императиви. Опитвам се да си представя експерта „със значителен опит в областта на културата...“, който да не е от София, нито от Пловдив, Варна и останалите градове /в противен случай винаги може да съществува подозрението, че ще лобира - къде открито, къде не толкова/, но да е „вътре“ в темата Европейска столица на културата... Достатъчно е да си припомним, че в нашата родина колкото и да се говори и мечтае за децентрализация, все пак централизацията е факт неоспорим, при това отколешен и със здрави корени. Така че би било малко лекомислено и направо лековерно да се смята, че в журито ще бъдат поканени културни и евроексперти от Джулюница, Угърчин или Чепеларе - дори и те да са в наличност в тези и други симпатични български селища...
Но - нека да не бъдем по-черногледи, отколкото е хигиенично. Все пак, същинското надбягване по пистата Европейска столица на културата скоро започва. А какво предстои да става - тепърва ще видим.