27 училища, 19 детски градини и 10 детски ясли през следващия програмен период ще могат да кандидатстват   за подобряване на енергийната ефективност със средства от еврофондовете. Това стана ясно на вчерашното обществено обсъждане на нови проекти към Интегрирания план за градско развитие. Те представляват 20 процента допълнителни дейности, които управляващият орган на програма „Регионално развитие“ допуска да се включат в плана, обясни зам.-кметът Димитър Наков. Училищата, детските градини и ясли са извън утвърдените вече три зони за въздействие. Техните проекти могат да включват саниране, използване на възобновяеми енергийни източници и ремонт и рехабилитация на дворовете им. Общата им стойност се изчислява на близо 61 млн. лева. Наков уточни, че обектите, които вече са изпълнили проекти за енергийна ефективност, ще могат да кандидатстват за облагородяване на дворовете си.