България е втора в ЕС по спад на цените през май, а лидер в поевтиняването е Гърция. Това сочат данните на Евростат за инфлацията през май.
Поевтиняването или дефлацията у нас е 1,8% на годишна база, изчислено по хармонизираната за всички страни от ЕС методика. В Гърция е отчетена отрицателна инфлация от 2,1 на сто.

Поскъпването на живота в ЕС през май е 0,6%, което е намаление от 0,2 пункта в сравнение с април. Най-висока е инфлацията в Австрия - 1,5 процента.

България е втора в ЕС и в друга класация - тази на страните с най-ниски общи данъци и осигуровки към брутния вътрешен продукт. За страната ни и Латвия това съотношение е 27,9%, а по-ниско е само в Литва - 27,2 на сто.

България е с най-малък дял на облагането на труда от общите приходи в бюджета. То е 32,9% при средно 51% за целия ЕС. Корпоративните данъци са със сравнително скромно участие в приходите на всички държави в ЕС. За България те са 13,8 на сто.