Надзорният съвет (НС) на НЗОК взе решение да заплати за м. септември т.г. направените разходи от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и медицински изделия до 80%, съобщиха от НЗОК.

Това решение е взето предвид очертаващия се до края на годината недостиг в бюджета на касата за болнична медицинска помощ и медицински изделия. Разходите на болниците ще бъдат разглеждани всеки месец до края на годината от НС на НЗОК и ще бъдат компенсиранив зависимост от финансовите възможности на институцията.

Надзорният съвет прие да бъде изготвено предложение до министърана финансите чрез министъра на здравеопазването за актуализация на бюджета на НЗОК в размер на 150 млн. лв. – колкото е дефицитът в средствата за болнична медицинска помощ и медицински изделия за 2013 г.