Община Русе беше удостоена с европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Наградата беше връчена на кмета Пламен Стоилов от министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева вчера на Годишната среща на местните власти в курорта „Албена“, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.
Решението за връчване на отличието е взето на Деветото заседание на Комисията по присъждане на Етикета на 11 септември въз основа на докладите на двама независими експерти, на анкетно проучване сред русенци и на документите, представени от администрацията.
Европейският етикет е сертификат за цялостно качество на управлението и е валиден до 2015 година. Наградата е символ на престиж и стимул за местните власти да работят в услуга на гражданите. Тя се присъжда по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, посочват организаторите.