По време на тържественото отбелязване на 65-годишнината от основаването на Медицинския колеж към Медицинския университет в Плевен д-р Даниела Грозева, един от най-перспективните млади лекари на Русе, получи плакет за постиженията и приноса си към развитието на дерматологичната наука. Наградата й бе връчена от проф.Димитър Господинов, завеждащ Клиниката по дерматология и венерология. Д-р Грозева успешно защити научната степен „доктор на науките“ и вече е преподавател във факултет „Обществено здраве“ на Русенския университет.