От Националната агенция за приходите (НАП) съобщиха, че директорите на териториалните структури на институцията в цяла България ще се срещат лично с представители на родни фирми. Причината е, че тези компании са длъжници на НАП, като общата сума на задължението им възлиза на повече от 300 хил. лв. 200 хиляди от тях трябва да влязат в столичната дирекция на агенцията, а останалите – в дирекциите в другите градове.

На срещите на фирмите ще бъдат предоставени различни варианти за покриване на дълговете, както и за тяхното разсрочване по индивидуални погасителни планове. Те трябва да покрият задълженията си не по-късно от 14 дни след разговора или да предоставят имущество, с което да гарантират задълженията си и да сключат споразумение за плащане на части.

Данните на НАП показват, че общо 25 хил. регистрирани по Закона за данък добавена стойност фирми имат да изплащат повече от 3 месечни вноски за ДДС. Според законовите норми, в такава ситуация те могат да бъдат подложени на процедура за дерегистрация по закона.

От агенцията обясняват, че при предприемането на такива действия дерегистрираната компания няма да може да начислява ДДС, а контрагентите й вече няма да могат да полазват данъчен кредит. Върху цената на всички й активи – производствени халета, машини, се начислява ДДС към момента на дерегистрацията, което трябва да влезе в бюджета.