Това 6-сантиметрово парче глина има по-голяма стойност от всички златни и сребърни предмети, намирани досега, казва археологът Стефан Бакърджиев от
ямболския музей. И наистина: въпреки скромните си размер и липсата на благодорни метали този древен артефакт заема почетно място в каталога на голямата изложба на тракийски предмети в Бон през 2004 г. Защото е уникат.

Фигурката, която днес се съхранява в Археологическия музей на Националния археологически резерват „Кабиле”, е намерена по време на българо-германски разкопки в село Драма, Ямболско. Представлява мъж, седнал със свити колене, като едната му ръка обхваща краката, а другата подпира главата. Заради тази специфична поза често в специализираната литература го наричат „Мислителят” - по подобие на едноименната бронзова статуя, изработена от френския скулптор Огюст Роден през 1902 г. Разликата в епохата на двете творби обаче е съществена, тъй като малката статуйка от село Драма датира от периода на халколита, който протича в българските земи между IV и II хилядолетие пр.н.е. Това е едно от първите антропоморфни изображения на мъж.

Науката познава голям брой женски статуйки, смятани за миниатюри на
почитаната по това време Богиня-майка, символ на плодородието. Мъжките фигурки, и то представени в толкова необичайна поза, са изключителна рядкост и затова днес
са по-ценни и от златото.