239 страници е проектът за нов Изборен кодекс. Предлагаме изборите да са в един неработен ден за цялата страна и ЦИК да има задължение да се занимава с реда и отпечатването на бюлетините, заяви на заседание в НС председателят на Временната комисия за изработване на Нов изборен кодекс Мая Манолова.

Следващата седмица в четвъртък изтича 3-месечният срок за изработване на проекта. Текстът се обсъжда днес глава по глава. Участие в заседанието вземат и членовете на Обществения съвет към комисията, чието становище също ще бъде обсъдено. Манолова предложи да се изготви доклад за дейността на комисията и изрази надежда новият Изборен кодекс да бъде приет до края на годината от НС.

Новият Изборен кодекс определя условията и реда за провеждане на изборите в България, оспорването на резултатите от изборите и условията и реда за попълване на мандати. В Конституцията е разписан редът и условията за провеждане на изборите, отбеляза депутатът от ДПС Четин Казак. Това е така само по отношение на изборите за народни представители, отговори му Манолова. Приемаме, все пак, бележката - тя ще бъде отразена в доклада, добави тя.

Нека се отбележи в протокола, че не може в общата част на кодекса да има детайлно разписани принципи, посочи Красимир Ципов от ГЕРБ.

Във връзка с въвеждането на обжалваемост на всички актове пред съответния административен орган сме предложили различни опции, подчерта Манолова. Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Тази заповед може да се оспорва от заинтересованите лица в 7 дневен срок от обявяването й пред областния управител. А неговото решение може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд.

Досега съществуваха техники и ограничения за гласуване в чужбина - световните медии показаха как в различните държави по света българите искаха да гласуват и стояха по опашки, за да упражнят вота си, изрази мнение депутатът от ДПС Мустафа Карадайъ.

Всяка една секция, образувана в чужбина е оправдала съществуването си, там гласуват далеч по-голям брой гласоподаватели от подадените от българите зад граница заявления, уточни Четин Казак. Ние не искаме ограничения, а свободно да се упражнява правото на глас, каза Данаил Кирилов от ГЕРБ. Обсъждането на проекта продължава без да се четат детайлно текстовете, а само с набелязване и дебат на новите положения в него.