Национална система за ранно алармиране за изчезнали и отвлечени деца бе изградена в България, стана ясно по време на церемония по официалното закриване на проекта на Главна дирекция "Национална полиция". Продължителността на проекта е била 18 месеца, а общата му стойност е 79 558 евро, като 20% или 15 911 евро е съфинансиране от родния бюджет.
Зам.-министърът на вътрешните работи Васил Маринов заяви, че изграждането на системата е успешен и значим проект, тъй като е в името на една обща кауза, а именно в издирването на изчезнали деца. Партньори на МВР по проекта са Държавната агенция за закрила на детето, Фондация "Център Надя", Министерство на правосъдието, прокуратурата и криминалните полици в Полша и Румъния.

"Фактът, че работим заедно, обединени от една цел, изразява убеждение и готовност за полагане на общи усилия при провеждане на дейностите по установяване на изчезнали и отвлечени деца. Практиката показва, че в редица случаи издирването на изчезнало или отвлечено при тревожни обстоятелства дете, е по-ефективно, когато в процеса са въвлечени максимален брой институции, местни органи на властта, НПО и цялото общество. Именно това е основната цел, която си поставихме и постигнахме с този проект – създадохме национална система за подаване на сигнали за безследно изчезнали деца", заяви зам.-министър Маринов.

Според него системата не противоречи на специфичните дейности, извършвани от полицията и прокуратурата в случай на изчезнало или отвлечено дете, а ги допълва, като подпомага текущото разследване с допълнителна информация.