Хотел „Сплендид“ трябва да поднови категоризацията си през 2015 година. Това обаче налага той да бъде ремонтиран. Дружеството не разполага със свободни средства и е необходимо да тегли банков кредит. Предложението е да се вземат до 70 000 лева, като цялата сума ще бъде вложена в ремонта. В нея влизат и 10 000 лева овърдрафт, който и сега хотелът ползва от Първа инвестиционна банка /ПИБ/.
Както става ясно от предложението, което общинският съветник Димитър Кънчев е внесъл в местния парламент, вече са водени преговори с „Алианц банк България“. Банката била готова да отпусне финансовите средства при следните условия: срок на погасяване 10 години, гратисен период 8 месеца, месечна погасителна вноска не по-голяма от 1000 лева. Офертата включва обезпечение - ипотека върху магазин за промишлени стоки бизо 85 кв.м, самостоятелна част от хотелския комплекс и залог върху приходите от наем по договора с „Германос“ за целия срок на кредита, както и залог върху сметките на „Сплендид“, които да обезпечат месечните погасителни вноски. От теглената сума 6000 лева ще отидат хотелът да погаси задължението си към ПИБ. При новия кредит „Сплендид“ отново ще ползва оборотен овърдрафт до 10 000 лева, а срокът му за погасяване ще е до 2 години.
По устав решението за заема може да се вземе от Съвета на директорите, и то единодушно от двамата съдружници, които са с равни дялове: Община Русе и „Финансова компания“ АД-София. Представител на общината е юристът на Общинския съвет Искрен Илиев. Как да гласува той, трябва да го упълномощи местният парламент.
По думите на управителя на „Спендид“ Петър Велинов към момента хотелът няма никакви задължения, освен посочения овърдрафт, нито пък съдебни дела. Действаме много предпазливо в тази тежка икономическа ситуация, но истината е, че за новата категоризация ще е необходимо да освежим стаите, да направим 10-12 нови бани, да обновим кухнята и да направим частичен ремонт на покрива, каза Велинов. Той съобщи, че това е необходимият минимум. През изминалата година хотелът е бил запълнен средно 41%, което е повече, отколкото през предишните две години. Имаме минимална печалба, но не и тежки кредити, които да ни влекат надолу, коментира още управителят.