0,5 промила такса смет да плаща Русенският университет през следващата година, гласи предложение, внесено в Общинския съвет от председателя Васил Пенчев и група съветници, сред които и ректорът на РУ проф.Христо Белоев. В същата докладна записка е посочено, че таксата, която ще плаща русенският филиал на частното Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР), ще бъде в размер на 2 промила.
Темата стана предмет на оживени разисквания в комисиите, а вчера в икономическата членовете й се обединиха, че до тази крайност не бива да се стига. Зам.-кметът Свилен Иванов предложи докладната да бъде оттеглена от вносителите, а самият Васил Пенчев се ангажира да ги убеди в това.
Първият отпор срещу предложението тръгна в комисията по култура. Д-р Теодора Константинова от Синята коалиция+ВМРО възрази, че не би трябвало да се прави разлика между частен и държавен университет и че не е известно дали има правно основание за подобно решение. Не съм сигурен, че може да се намали таксата, коментира зам.-кметът Свилен Иванов. Трябва да се види може ли да се мотивира разликата между частен и държавен университет, не бива да допускаме възможността да бъдем обвинени в дискриминационни действия, добави  кметът Пламен Стоилов. Той увери, че ще поиска становище от юристи, за да се изясни казусът. Кметът изрази опасения, че такъв прецедент ще предизвика лавина от искания на общинските училища също да им бъде намалена таксата. Това определено ще бъде дискриминация, възрази и синият съветник арх.Венцислав Илиев.
Ректорът проф. Белоев пък отсече: „Няма два университета в Русе! ВУАРР е пловдивски!“. И поясни, че РУ има територия от 200 декара и над 100 000 кв.м разгърната застроена площ, а колегите от ВУАРР - значително по-малко. В резултат миналата година държавният ВУЗ платил 118 000 лева за сметосъбиране, а срещу това не получил равностойна услуга. И се оплака, че без тази промяна догодина ще плати повече от 220 хиляди лева за битови отпадъци, докато в Свищов Финансовата академия била напълно освободена от такса.
В икономическата комисия вчера пък изниква нов проблем. Ако се променят промилите на РУ, ще се наложи и промяна на план-сметката за хигиена, което пък ще наложи свикване на извънредна сесия през декември, обяви зам.-кметът Свилен Иванов. Чрезвичайно заседание обаче не било планирано, защото Общината нямала намерение да променя такса смет. По закон, когато няма корекции, остават да действат промилите от предната година. Освен че предложението за Русенския университет ще създаде неудобство, то и не е особено коректно, съгласиха се в икономическата комисия. Все пак то вече веднъж е намалено 2 пъти, припомниха общинари и съветници. Дори вносителят Васил Пенчев се присъедини към общата нагласа и обяви, че ще говори с останалите вносители на сесията докладната да бъде оттeглена. По-късно той обясни пред „Утро“, че в случая бил малко подведен, защото в предварителен разговор станало дума просто за прегласуване на 2-та промила за двата ВУЗ-а, тъй като в наредбата е записано, че облекченията се одобряват ежегодно. После обаче в докладната видял, че става дума за нова преференция за Русенския университет.