Изключително широк спектър от регистрирани случаи на корупционни практики, известни на всички, преминали през аудиториите на българските университети, бяха представени на семинар вчера пред колегията на Русенския университет. Сред най-разпространените са  подкупите, продажбата на семестриални заверки, изпити, разработки на курсови и дипломни работи, дори на дипломи за завършено висше образование.
Беше дискутирано упражняването на властов натиск за купуване на авторски учебници срещу право на явяване на изпит, корупционни форми при подбор на студентите за обучение в чужбина по програма „Еразъм“, нерегламентираното приемане на студенти и докторанти, както и станалото скандално известно корупционно финансиране на изследователски проекти по фонд „Научни изследвания“ 2008-2010 г.
Инициативата е по европейски проект за прозрачност и ефективност и в нея се включиха 151 преподаватели и служители на Русенския университет. От своя страна, ректорското ръководство ще обсъди допълнителни клаузи във вътрешната си нормативна база, за да ограничи възможностите за корупция в учебната, административната и научната сфера.