- Г-н Недев, вие и голяма част от колегите ви от другите топлофикации не сте съгласни с предложенията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за новия ценови период от 1 юли. Какво всъщност предизвика недоволството ви?
- Получи се голяма разлика в нашите разчети и тези на двете дирекции в ДКЕВР. Нашата изходна позиция е, че трябва да предложим на клиентите си една социално поносима цена. Регулаторът се стреми да намали преференциалната цена, която се заплаща на топлофикациите за комбинирано производство на електроенергия. Затова ние искаме по-ниски цени за битовите абонати и по-висока изкупна цена на тока, но ни налагат точно обратното. И това вече е тенденция. Миналата година заявихме цена 72,65 лв./Мвтч за топлоенергия с носител гореща вода, те ни определиха 73,85 лв./Мвтч, ние въпреки всичко решихме да продаваме по нашата 72,65 лв./Мвтч. Сега искаме да се върне тази същата цена, те обаче я вдигат на 77,14 лв./Мвтч. В същото време изкупната цена на електроенергията ни намалява. Миналото лято бе 146,34 лв./Мвтч за комбинираното производство и 129,34 лева за индивидуалното, което не можем да не произведем заради осигуряване на експлоатационната надеждност. На 30 декември миналата година цените бяха намалени на 131,54 лв. и 114,54 лв., сега новото предложение е за 111,26 и 101,25 лева.
- На много хора им се струва странно да ви одобряват по-високи цени за топлоенергия, а вие да не ги искате. Има ли интерес „Топлофикация“ от това горещата вода да е по-скъпа?
- Точно обратното, нашият интерес е цената да е ниска и да се потребява повече топлоенергия. Колкото повече топлоенергия произвеждаме, толкова повече и електроенергия имаме право да продадем на преференциална цена. А по-голямата част от приходите ни идват от продажбата на електроенергия, а не от топлоенергията.
- Какво ще се случи ако това предложение за нови цени на ДКЕВР бъде потвърдено?
- Цената ще стане твърде висока за някои наши абонати, ще има отлив. Ще продаваме по-малко топлоенергия, оттам ще трябва да намалим и производството на електроенергия. Себестойността й ще се увеличи, а финансовото ни състояние рязко ще се влоши. След последното намаление на цените през декември удържаме положението с цената на значителни икономии и орязване на инвестиционната ни програма, но това беше през зимните месеци. С тези нови цени съм убеден, че ще завършим годината на загуба.
- По време на общественото обсъждане на 3 юни изчислихте разлика от над 18 млн. в приходите и разходите между вашите разчети и тези на ДКВЕР. И вие, и те уж използвате една и съща методика, откъде се появяват тези драстични разминавания?
- Ние изхождаме от конкретните числа и цени, с които работим. Техният подход е различен - увеличават прогнозните приходи и намаляват прогнозните разходи. Коригирали са например с 20% надолу условно-постоянните разходи - за консумативи, гориво, поддръжка на оборудването. Много са подценени необходимите ни разходи за закупуване на въглища. Те определят цена от 80 долара за тон, но на борсата в Мармара, Турция цената е 98,33 долара. Не се отчита фактът, че внасяме въглища със специфични показатели - висококалорични, с ниско съдържание на сяра и летливи вещества. Взема се някаква борсова цена, но това са други въглища.
Изобщо не се вземат предвид проблемите в Украйна и увеличените разходи за транспорт. Транспортираме от Русия през Азовско море, с кораб до Костанца, оттам въглищата се претоварват на баржи до Русе. Обяснявам всичко това, но срещам сякаш стена. Да не говорим пък за пристанищни такси, разходи за разтговарване - в техните разчети тях изобщо ги няма.
- Вдигна се голям шум и заради въглеродните квоти.
- Да, всички колеги бяха шокирани. Изобщо не са предвидени разходи за закупуване на въглеродни емисии, а трябва да направим и такива. На нас ни трябват 580 хил. квоти, 130 хил. ще получим безплатно по европейската директива от комбинираното производство, още малко ще дойдат заради направени от нас подобрения за повишаване на ефективността на производството. Но все пак ще трябва да закупим към 300 хил. квоти, по 7,5 евро борсова цена в момента. От ДКЕВР се оправдават с това, че не знаели колко безплатни квоти ще получим, което е смешно - числата са достъпни за регулаторния орган.
- А откъде идва тази разлика от 2 млн. лева завишени приходи?
- Това е нещо, което се появи за пръв път тази година. В нашите разчети сме дали едно число от 171 хил. Мвтч годишно производство на топлоенергия, което е усреднена стойност за последните три години. В доклада на комисиите обаче се появява 200 хил. Мвтч. Изкуствено  завишават производството с 29 хил. Мвтч, които ние няма на кого да продадем.
- И как се обосновава това оптимистично число?
- Орязват процента загуби по мрежата, разликата смятат като приходи. При нас средните загуби по преноса на топлоенергия са 28%, те са си за наша сметка и не се признават при ценообразуването, това ясно, че е правилно. Обаче сега изведнъж казват - само 20% загуби, другите 8% се превръщат в приходи. И това число е различно при всяка топлофикация, навсякъде са намалили загубите с някакъв процент и ги прибавили към приходите. Ако е еднакъв процент допустими загуби за всички, може би щеше да има някакъв резон, но така? И аз ги питам - „За последните 7 години сме снижили загубите със 7%, някой друг направил ли го е?“. „Не, казват, не е“. „И на база на какъв нормативен документ е определено това число? Съществува методика за определяне технологичните разходи при пренос от 2005 г., която не се прилага точно.
- Предстои ново обсъждане на 9 юни, може ли ДКЕВР да се вслуша във възраженията и има ли време да се направят корекции?
- Да се направят корекции няма да е лесно, защото като се промени един елемент, значи трябва да се променят всички. Но има време до края на месеца, експертите на ДКЕВР могат да се справят. Предполагам, че поне една част от възраженията, които аз и колегите ми направихме, ще бъдат взети предвид. Пак повтарям, нашата цел е цената на топлоенергията за русенци да остане възможно най-ниска. Регулаторът иска да се намали преференциалните цени за електроенергия, за да падне делът на топлофикациите в общия микс. Той обаче не чак толкова голям, само 16%, така че се надявам ДКЕВР да се насочи към други възможности за намаляване цената на тока.