Как се справят френските градове с бездомните хора и какво от техния опит може да се приложи на местно ниво. С добрите практики на Париж и Бордо в това отношение се е запознала делегация от община Русе. Директорите на „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева и на „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров, на Регионалната служба по социално подпомагане Татяна Дончева и управителят на приют „Добрият самарянин“ Мартин Николов са били във Франция по покана на католическата организация Каритас. Те са посетили центрове за настаняване на бездомници и за подкрепящи социални услуги, в които се дава почасова консултация и се оказва спешна социална помощ. Русенската група е била запозната и с развитата мрежа от доброволци и преференциите, които ползват.