Парламентът няма кворум. Двама депутати не достигнаха, за да бъде открито пленарното заседание.
В пленарна зала се регистрираха 119 депутати. Председателят на Народното събрание обяви 15 минути почивка.