Едно от дърветата, които са на ул.“Никола Палаузов“, беше със 70% увреждане и при последната буря един от големите му клони падна точно на улицата, каза Илия Димитров от фирма „Адис Калинов“ и така обясни защо 60-годишен кестен пред фасадата на бившия Дом на българо-съветската дружба беше отсечен от работниците на фирмата. Това е санитарна сеч, за която кметът на Русе Пламен Стоилов е издал специална заповед.
Хора, които живеят в района обаче, бяха обезпокоени от факта, че здраво дърво на съседната улица „Велико Търново“ също попадна под остриетата на резачките. Неговата корона пък трябвало да се оформи така, че клоните й да не попадат в двора на ъгловия частен имот. Нямам идея кой е собственик или наемател тук, но ние сме длъжни да се съобразим с намерението му да постави тента в двора и да подрежем дървото, посочи Димитров.
Тези дървета са садени през 50-те години на миналия век и не са в най-добрата си форма, твърдят специалистите. Санитарна сеч предстои да се направи и по ул.“Борисова“ от следващата седмица.