Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

· Работни места, разкрити по насърчителните мерки за обучение и заетост – по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/:

1 продавач, средно икономическо обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 продавач консултант, средно обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 касиер, средно икономическо обр., компютърни умения /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 шофьор, кат.В, средно обр. /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
2 офис мениджъри, висше обр. – комуникационна техника и технологии/право/биднесадминистрация, английски език, стаж /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
1 разпределител на безплатни вестници и брошури, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 отчетник в счетоводство, средно обр./завършен курс /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 електромеханик, средно обр./завършен курс /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
2 шивачи, средно специално обр./завършен курс /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 шофьор на автобус, кат.Д, средно обр. /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 рехабилитатор, висше обр. по специалността, за с.Щръклево /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 психолог, висше обр. по специалността, за с.Щръклево /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
2 готвачи, средно специално обр./завършен курс /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
2 бармани, средно специално обр. /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
3 сервитьори, средно специално обр. /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 графичен дизайнер, средно/висше обр., компютърни умения /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 монтьор на вътрешноотоплителни инсталации, средно специално обр. /по чл.36/1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 монтажници на изделия от метал, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно техническо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 продавач консултант, средно обр., компютърни умения, 2 години опит /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
1 общ работник, средно обр., за гр.Мартен /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
1 технически сътрудник, средно специално обр., компютърни умения /по чл.41 от ЗНЗ – обучение и/или стажуване на младежи до 29 години/
1 продавач консултант, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 общ работник – производство на текстилни изделия, основно обр., за гр.Мартен /по чл.55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
1 сервитьор, средно обр., английски език, 1 година опит /по чл.36/1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 автотенекеджия, средно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
7 производители на мебели, основно/средно/висше обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 гладач – ютия, основно обр., за гр.Мартен /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 портиер, основно обр. /по чл. 55а от ЗНЗ – безработни над 50 години/
2 техници – строителство и архитектура, висше/средно специално обр. /по чл.46 от ЗНЗ – стажуване/
1 работник в плетачно производство, средно специално обр., опит /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 готвач, средно обр. /по чл.53 от ЗНЗ – самотни родители с деца до 3-годишна възраст/
1 икономист, висше икономическо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

*************
2 машинни оператори – производство на полиетиленови тръби, висше/полувисше техническо обр.
1 огняр – на газ, в детска градина, средно обр., правоспособност
1 складов работник, средно обр., шофьор кат.В, подходящо за мъж
3 шофьори на автобус – превози в страната и в чужбина, кат.Д, средно обр., удостоверение за професионална компетентност
1 механик на промишлено оборудване, средно/висше техническо обр., компютърни умения, опит
1 електротехник в промишлено предприятие, средно техническо обр., компютърни умения – работа с програми за проектиране
1 учител по икономика – на половин щат, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 учител лектор по немски език - гимназиален курс, висше филологическо обр.
1 портиер в училище, средно обр.
2 секционни майстори в плетачно производство, основно/средно обр., опит
1 техник механик в шевно производство, основно/средно обр., опит
1 офис секретар, висше обр., английски език, компютърни умения
1 офис секретар, средно/висше обр., компютърни умения, работата с CorelDraw е предимство
1 технолог нормировчик, висше обр. – технология на шивашкото производство, компютърни умения, 3 години опит
3 монтажници в машиностроене, основно/средно обр.
1 офис асистент, средно обр., италиански и английски език, компютърни умения
1 учител лектор, висше/полувисше обр. – технологии, домашна техника и икономика
1 инспектор по качеството на продукти, висше обр. – индустриална химия/машиностроене, английски/немски език, компютърни умения, 5 години опит
1 работник в производство на тестени изделия, средно професионално обр./опит, подходящо за мъж
1 автомонтьор – тежкотоварен автомобил, средно специално обр., 2 години опит
10 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 рецепционист в хотел, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
3 учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика, компютюрни умения
1 старши учител в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика, компютюрни умения, над 10 години опит
2 шофьори на тролейбус, кат.Д, средно специално обр., правоспособност
3 кондуктори, средно обр.
1 технически изпълнител, висше/полувисше обр., английски език, компютърни умения, шофьор кат.В, опит
15 комплектовачи на елементи за електоинсталационни изделия, основно обр.
5 зареждачи – в промишлено производство, основно обр.
2 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр.
1 оператор на дървообработваща машина, основно обр.
1 ресурсен учител, висше обр. – специална педагогика, компютърни умения
2 оператори на пресукваща машина, средно техническо обр., 3 години опит
1 шивач на индустриални облекла, средно специално обр., 3 години опит
1 готвач – 4 часа, средно специално обр./завършен курс, опитът е предимство
1 спедитор в транспортна фирма, средно обр., немски и английски език, компютърни умения
2 общи работници в леярен цех, основно обр.
2 огняри – котел на нафта, средно обр., правоспособност
2 бармани сервитьори, средно обр.
1 огняр – котел на твърдо гориво, в детска градина, основно/средно обр., правоспособност, за с.Щръклево
2 кофражисти, основно/средно обр., опит
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит, за гр.Бяла
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., немски език, владеенето на руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD, 2 години стаж, за гр.Бяла
2 строителни работници – фаянсаджии, без изискване за обр., опит
1 монтьор – ремонт на машини и оборудване, средно обр., прлавоспособност за газозаварчик/оксиженист
3 общи работници – за временна и почасова работа, няма изискване за обр.
10 оператори на машина за производство на филтри за автомобили, средно обр., опит на подобна позиция
5 оператори на пещи за изгаряне на отпадъци, средно техническо обр.
2 макетисти, средно обр.
1 производствено-технически директор, висше обр. – текстилен инженер, работа с автоматизирана система за кроене, английски и немски език, 5 години стаж, за село Руйно, общ.Дулово
1 шлосер монтажник, средно техническо обр.
3 монтажници на корпусна мебел, средно обр., 1 година опит
2 тапицери на мека мебел, средно обр., 2 години опит
2 помощник-разкройчици в мебелно производство, средно/основно обр.
2 електромонтьори – ПЖПС, средно професионално обр., опитът е предимство
4 монтажници на хартиени компоненти, средно обр.
1 машинист на багер, основно обр., правоспособност, опит
1 готвач, средно професионално обр., 3 години опит
3 сладкари, средно/основно обр., опит
3 чистачи – различни обекти, основно обр., едното място е на 4 часа
1 технически сътрудник, средно обр., френски език, компютърни умения, 1 година стаж
1 инструктор обучение на водачи на МПС, висше обр. по специалността
3 сервитьори, средно обр.
2 готвачи за столово хранене, средно професионално обр. или курс, опит
1 работник в сладкарски цех, средно професионално обр./опит
2 помощник-готвачи, средно професионално обр./завършен квалификационен курс
2 готвачи, средно/основно обр., опит
3 медицински сестри в дом за възрастни хора с увреждания, висше/полувисше обр. по специалността
1 лекар невролог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар анестезиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар кардиолог, висше медицинско обр. по специалността
1 лекар обща медицина – за спешно отделение, висше медицинско обр.
1 лекар – образна диагностика, висше медицинско обр. - рентгенология
1 лекар очни болести, висше медицинско обр. по специалността
1 специалист по качеството – машиностроене, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 стругаро-фрезист, средно техническо обр., опит
1 работник на машина за разкрой на метали с ЦПУ, средно обр., 2 години опит
1 електромонтьор, средно технически обр., опит
3 мехатроници, средно/висше обр. – електротехничека/автоматика, английски език, 2 години опит
1 техник механик на металообработващи машини с ЦПУ, средно/висше техническо обр., английски език, опит 3 години
11 заварчици СО, основно обр.
5 монтажници на метални конструкции, основно обр.
15 заварчици – метод 141 и 111, средно професионално обр. /предимство/, правоспособност, за гр.Бургас
1 портиер, средно обр., правоспособност за огняр – котел на газ
6 шмиргелисти, основно/средно обр., опит
2 шлосери, средно обр., опит
1 шлосер в енергиен отдел, средно специално обр., предимство - правоспособност за огняр и заварчик, опит 3 години
4 шофьори – международни превози, кат.С+Е, основно/средно обр., опит в управлението на прицеп, стаж в страните от ЕС
10 електронни и софтуерни инженери, висше обр. /предпочитани специалности: електроника, КСТ, информатика, физика, комуникационна техника, електроника/, английски език, компютърни умения – работа с програмни продукти и езици, работа в градовете София, Пловдив и Варна и е подходяща и за студенти от последните курсове на обучение
3 машинни оператори – производство на растителни масла, средно обр.
6 работници в строителството, основно/средно обр., опит
10 работници – обработване на дърво, средно обр., за гр.Две могили
4 кофражисти, основно обр., опит
3 строителни дърводелци, основно обр., опит
8 оператори – производство на санитарни принадлежности, средно обр., опитът е предимство
2 опаковачи в мебелно производство, средно обр., опит
5 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 конструктор на мебели, висше техническо обр., работа с програми за проектиране и кноструиране на мебели
2 работници за производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 общ работник за опаковка в химическо производство, основно/средно обр.,
1 инженер за химическо производство – автоматика, висше обр. по специалността, умения за CAD проектиране
1 мотокарист, основно/средно обр., опит
1 машинен инженер, висше обр., умения за CAD проектиране
5 монтажници в мебелно производство, средно обр., компютърни умения, опит
2 фрезисти, средно техническо обр., опит
1 организатор на производство, висше техническо обр., компютърни умения, 5 години стаж
8 заварчици на СО2, средно/основно обр., правоспособност
5 инженери конструктори – производство на авточасти, висше обр. - машинен инженер, английски/ немски език, опит
2 инженери по качеството - производство на авточасти, висше техническо обр., английски/немски език, опит
2 компютърни специалисти - производство на авточасти, висше обр. по специалността, английски език, опит в производствени фирми
1 инженер технолог - производство на авточасти, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално/висше техническо обр., мин.10 години опит
13 работници и специалисти в отдел „Поддръжка” - производство на авточасти, работа по стажантска програма, средно/висше обр. /предпочитани специалности: мехатроника, автоматика, електроника, електроинженерство/, английски език, компютърни умения
2 търговски пътници, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
3 борвергисти, средно спец. обр., 2 год. опит
11 електрозаварчици, средно/основно обр., правоспособност
10 корпусници, средно техническо обр., правоспособност
6 машинни оператори - производство на авточасти, средно техническо обр. - машиностроене, опит
2 оператори на машина с ЦПУ, средно специално обр., опит
2 гладачи в плетачно производство, основно/средно обр., опит
2 работници на преса в кроялен участък, основно обр.
5 гладачи на чорапи, основно/средно обр.
5 оператори на кетел машина и 5 ръчници в текстилно производство, средно/основно обр.
1 работник на плетачна машина – в машиностроене, средно обр., 2 години опит
1 общ работник в склад за чорапи, основно/средно обр., предимство е умение за управление на мотокар
2 работници – илици и копчета, в шевно производство, средно обр., опит
3 етикетировачи в чорапно производство, основно/средно обр., предлага се обучение
5 работници спомагателни дейности в чорапно производство, основно/средно обр.
2 окачествители – след гладене на чорапи, средно обр., предлага се обучение
2 машинни оператори – производство на сая, основно/средно обр., опит
1 офис асистент – шевно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
3 общи работници в шевно производство, средно обр.
2 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
1 технолог в шевно производство, средно специално обр.
16 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опит
7 шивачи в производство на трикотаж, осн./средно обр., опит
16 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
2 кроячи, средно обр., опит
18 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
153 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 възпитател прогимназиален етап, висше обр., /за гр.Бяла/
1 помощник-възпитател в детска градина, средно обр. / за гр.Две могили/
2 учители в детска градина, висше обр., начална училищна педагогика /за гр.Две могили/
2 общи работници в дърводелски цех, основно обр. /гр.Бяла/
1 огняр в училище – основно/средно обр., правоспособност /гр.Бяла/
1 учител в детска градина, висше обр., начална училищна педагогика /с.Бъзовец/
2  шивачки, основно обр. /за гр.Две могили/
1 архитект, висше обр. по специалността /за гр.Борово/
10 машинни оператори на дървообработващи машини, средно обр. /за гр.Две могили/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.