Предприети са мерки, свързани със засилване на полицейското присъствие, като на някои от тези места е повишено три пъти. Това каза вицепремиерът Цветлин Йовчев за местата, където се настаняват бежанци.

Вицепремиерът посочи, че възникват напрежения на местата, където се настаняват нелегално преминалите границата ни, именно във връзка с рисковете за промяна на криминогенната обстановка. Има и данни за повишаване на престъпността. Разговаряно е с някои охранителни фирми, ангажирани за охраната на тези места и те са инструктирани. Разговори се водят и с местната власт и има прехвърлени допълнително сили на общинска полиция. Цветлин Йовчев увери, че се полагат усилия в тази посока и са взети всички необходими мерки да минимализиране на рисковете, които произтичат от бежанската вълна.

Попълнили сме формуляр, с който сме описали нашите нужди, за да ползваме европейска помощ, която е определена само при извънредни ситуации, посочи Йовчев. Вече има решение - признато е, че България се намира в извънредна ситуация. Изпратена е и експертна група на наша територия, конструктивно протичат разговорите и на тази база ще получим помощ. Но към този момент не можем да кажем какъв ще бъде нейният размер, каза той.

Министър Йовчев съобщи, че са проведени и срещи с участието на премиера с кметове в различни населени места, където има възможност да бъдат настанени бежанци, и са ги информирали за рисковете, които произтичат, и за пакета от мерки за минимизирането им. Министърът пое ангажимент в най-скоро време да бъде изготвен доклад и предоставен впоследствие на парламента, за всичко свършено досега по проблема.