В истинска научна лаборатория бе превърната базата на археологическия екип, ръководен от двама доктори към Археологическия институт при Българската академия на науките, в русенското село Пет кладенци. Екипът на д-р Володя Попов и д-р Иван Вайсов, който по време на миналогодишните разкопки край село Копривец направи знакови открития от епохата на неолита, сега посвети април и май на обработка на находките. Успоредно с това учените и докторантите работиха върху първия том от своите изследвания „Неолитната колония при Копривец -първите организирани общества на Европа“. Според специалистите откритията край русенското село недвусмислено показват, че именно този район е едно от местата, откъдето води началото си европейската цивилизация.  
Данните и анализите върху датираните отпреди 6000 години находки бяха представени преди дни от д-р Иван Вайсов и на Европейската научна археологическа конференция в Солун, където са предизвикали сериозен интерес. Това води до решението разработката на екипа, която включва описание и изводи за селищата, жилищната архитектура, земеделието и животновъдството, занаятите и духовния живот в колонията край Копривец да бъде преведена на английски и издадена в Англия.