"Уестингхаус Електрик Къмпани" ЛЛС заменя "Тошиба Корпорейшън" като стратегически инвеститор в преговорите за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от правителствената пресслужба.

На 11 декември 2013 г. МС взе решение, което позволи на БЕХ ЕАД да сключи Споразумение за стратегически инвеститор с "Тошиба Корпорейшън" и да започне преговори за структуриране и финансиране на проекта "Изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с "Тошиба Корпорейшън", Япония, като стратегически инвеститор и "Уестингхаус Електрик Къмпани" ЛЛС, САЩ, като собственик на технологията "реактор с вода под налягане (PWR) - АР 1000 III+".

В хода на преговорите от страна на "Тошиба Корпорейшън" и "Уестингхаус Електрик къмпани" ЛЛС е направено предложение за промяна на стратегическия инвеститор, което наложи МС с днешно решение да позволи сключването на анекс към Споразумение за стратегически инвеститор.

"Тошиба Корпорейшън" ще остане страна по Споразумението, като ще запази задълженията си, заедно с "Уестингхаус Електрик Къмпани" ЛЛС, да осъществява контакт с различни агенции за експортно кредитиране с оглед подпомагане финансирането на проекта.

Промяната на стратегическия инвеститор е продиктувана от факта, че "Уестингхаус Електрик Къмпани" ЛЛС е носител на технологията АР 1000 III+" и този статут ще позволи по-голяма оперативност и ефективност при управлението на организационните, технологичните и финансовите въпроси по време на преговорите и отваря пътя за структурирането на проекта.

Американската компания "Уестсингхаус Електрик Къмпани" ЛЛС е част от групата на "Тошиба Корпорейшън" и АР 1000 е нейна регистрирана търговска марка.