Замразените средства от Брюксел по мерките „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и „Устойчиво развитие на туризма“ по оперативна програма „Регионално развитие“ не засягат община Русе, поне на този етап, съобщи вчера зам.-кметът Страхил Карапчански. Спрените по-рано средства по „Околна среда“ също не ни засягат, защото към момента по тази програма нямаме подписани договори.
Той уточни, че по първата мярка общинските проекти са 3: големият транспортен проект, ремонтът и оборудването на Онкологичния център и реконструкцията на ул. „Александровска“.
Ремонтът на Онкото приключи и е разплатен още през миналата година, до края на месеца ще разплатим и новата медицинска техника, поясни Карапчански.          
Очаква се обаче възстановяване на средствата от Управляващия орган. Проектът за ул. „Александровска“ в момента се изпълнява, а за градския транспорт е на ниво проектиране, след което ще започне строителството.
По втората мярка е приключил проектът „Реки на времето“, финализиран е и този за туристическите атракции. Там също предстои възстановяване на средствата.
Зам.-кметът по европейско развитие коментира, че настоящото спиране на 90 млн. евро не се отнася за наши проекти и той се надява, че Русе няма да бъде засегнат. Истината е, че замразяването на плащанията от Брюксел са в резултат на одит на проекти, изпълнени в периода 2010-2013 година. След като България е подала 2 искания за междинни плащания на 3 април и 27 май 2014 г., те не са били уважени от Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. Карапчански обаче е предпазлив по отношение на бъдещи орязвания на средствата за възстановяване. Ако има такива, това се случва обикновено след година, когато се прави проверка на изпълнението на проектите от Управляващия орган, поясни той.
Проектите на Община Бяла също не са в черния списък на Брюксел. Кметът Кольо Келерджиев обаче е на тръни, тъй като е възможно спрените плащания по „Околна среда“ и „Регионално развитие“ да се отразят върху беленските проекти, най-малкото като се забавят плащанията.
В момента Община Бяла има два отворени проекта по „Околна среда“. Единият е за над 40 млн. лева и е свързан с изграждане на водопроводи, канализация и пречиствателна станция. Вече година и половина строителството се бави, тъй като процедурите се обжалват, коментира той. В крайна сметка сега изпълнителите вече са окончателно избрани и до края на седмицата ще бъдат подписани договорите с тях.
Вторият проект за ново регионално депо за 24 млн. лева все е висящ. За втори път обществената поръчка е в антимонополната комисия. Кольо Келерджиев се притеснява, че докато процедурите се бавят, Управляващият орган може да откаже финансиране.
Ремонтът и оборудването на болницата в Бяла е единственият проект по „Регионално развитие“, но там вече всичко е приключило и разплатено от авансови плащания и общински заем от фонд „Флаг“. В този случай стои въпросът с възстановяването на средствата.
В Сливо поле в момента работят по 3 проекта - един за 6 милиона и два за 2 млн. лева. За щастие, те са по ОП „Развитие на селските райони“, много се надявам там да няма проблеми, защото иначе 2 години работа ще отиде на вятъра, коментира кметът Георги Големански.