Двама свидетели бяха разпитани вчера в Административния съд по време на второто заседание по делото на „Монтюпе“ ЕООД срещу заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) за спиране на карусели 7 и 8 за леене на алуминий и запечатване на хале №3.
Служителят на РИОСВ Христо Милков е участвал в проверка на 8 ноември, в резултат на която директорът на екоинспекцията е издал оспорваната заповед. Той обясни, че огледът е извършен след сигнал от кв.“Възраждане“ за неприятна миризма на бакелит. Миризмата е установена на около 400-500 м от завода, обясни Милков. Той и колегата му забелязали върху покрива на хале 3 „нещо отворено“, а проверката на място показала два зеещи димни люка. На покрива били придружени от двама служители на „Монтюпе“ и, по думите на Милков, от люковете ги лъхнал топъл, миришещ въздух. В резултат на тези констатации директорът на РИОСВ издал заповедта за спиране на част от производството. 
Както „Утро“ писа, от завода за леене на алуминий поискаха от съда спиране на предварителното изпълнение на заповедта, докато тече делото по оспорването й, но в Русе това не беше уважено. При обжалването пред Върховния административен съд обаче той се произнесе в полза на завода и производството му беше възстановено до окончателното решение дали въпросната заповед е нищожна, или не. 
Христо Милков заяви още, че хале 3 няма подаваща въздух инсталация и разчита само на естествено проветряване. Според него във височина на цеха се натрупват много замърсители, защото най-много колички със съхнещи и отделящи вредни емисии сърца се държат там. Допълнително натам се пренася и замърсяване от хале 1 и 2, изтъкна още той и допълни, че от запечатването на каруселите до отпечатването им не са получавани сигнали за неприятни миризми. 
Вторият свидетел Христо Мензилев е участвал в изготвянето на ОВОС на „Монтюпе“. По време на неговия разпит стана ясно, че всички карусели за леене на алуминий имат пречиствателни съоръжения и няма как да работят без тях. 
В края на заседанието представителите на РИОСВ поискаха изготвяне на експертиза, като съдът им даде 7-дневен срок, в който да подготвят въпросите си и да определят точния й вид. Адвокатите на дружеството пък заявиха, че ще преценят дали да поискат разпит на двамата служители на „Монтюпе“, придружили инспекторите на покрива на хале 3 при проверката от 8 ноември. Юристите на екоинспекцията поискаха още в следващото заседание, което съдът насрочи за 11 май, да бъдат разпитани професорите от БАН Венко Бешков и Драгомир Янков, които са били членове на комисията на областния управител, посетила завода в края на октомври 2016 г. 
В Административния съд се гледа още едно дело, заведено от „Монтюпе“ срещу заповед на директора на РИОСВ. С нея са изведени от експлоатация 108 люка на покрива на хале 3. Вчера беше изслушана и приета съдебно-техническата експертиза, назначена от съда през февруари и изготвена от експерта Антон Петров от Националния институт по метеорология и хидрология на БАН. Тъй като в хода на заседанието възникнаха допълнителни въпроси, адвокатите на завода поискаха и съдът се съгласи с назначаването на нова комплексна метеорологично-химическа експертиза, която да бъде извършена от Антон Петров и специалист по инженерна химия. Те ще трябва да отговорят на въпроси, които съдът ще определи в закрито заседание. За целта той даде 7-дневен срок на страните, за да ги формулират. Към Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав ще бъде отправено искане като към трето, неучастващо в спора лице, да изпрати информация дали на територията на град Русе има друга метеорологична станция, освен тази на Хидрометеорологичната служба, данните от която са представителни. 
Делото ще продължи при ново призоваване на страните.