Днес изтича крайният срок за подаване на документи за еднократна помощ за първокласници от семействата с ограничени доходи.

Тревожната статистика сочи, че близо 70 на сто от общо 64 000 първокласници са от бедни семейства и ще бъдат подпомогнати, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Право на помощ имат всички семейства с доход на член от домакинството до 350 лева. Ограничението не важи за децата с увреждане, с един родител или настанени в приемни семейства.

Тази година размерът на еднократната помощ е увеличен от 150 на 250 лева. Най-много молби има подадени в големите градове София, Пловдив, Варна и Бургас.

За да бъде получена, родителите трябва да представят документ, че детето е записано в първи клас в държавно или общинско училище, както и неговият акт за раждане,  и лична карта на родителя. Ако бъдат открити неточности в подадената документация, може да бъде направена корекция в 14-дневен срок.

Ако през следващия месец пък се установи, че децата не посещават училище, помощта подлежи на възстановяване.