С 4%-5% се е увеличил в рамките на една година делът на българите, които живеят в чужбина и са купили през това лято имот в България. Част от тях предпочитат да вземат потребителски кредит от банка в страната, в която работят, заради по-ниските лихвени нива, твърдят финансови консултанти.
От ситуацията се възползват най-вече работещи в държавите от Еврозоната, където са съсредоточени най-голяма част от гурбетчиите. Те теглят потребителски кредити в евро при лихви, които в Германия примерно са от порядъка на 2,50%-3,50% годишно. Освен това таванът на този вид заеми в повечето държави на ЕС е до 75 000 EUR, докато при нас са 25 000 EUR. Така гурбетчията може да вземе от банката 30 000 евро, с които да купи в Русе един много приличен апартамент. По такъв кредит той може да плаща дори под 300 евро месечно, което при доходите в повечето западноевропейски държави е нищо.
Все пак в 95% от случаите българите, които работят в чужбина и купуват в България имот със заем, го вземат от българска банка, казват анализаторите. Има вече доста такива сделки. Прави се обследване на дохода. Иска се извлечение от кредитното бюро от страната, в която той работи, за да се види дали няма и там кредитни задължения. Извлечение от последните шест месеца от банковата сметка, копие на трудовия договор. Всичките документи се предоставят и по тях се одобряват такива кредити. Процентът на финансиране е малко по-нисък - обикновено възлиза максимум до 75% от стойността на жилището.