Проверка на фирмите, които се занимават с производство на вино, плодове и зеленчуци започнаха инспекторите по труда. През септември са били проверени 4 винарски изби, 2 от които в Бяла, а останалите в Две могили и Мечка, съобщи началникът на русенския отдел на инспекцията Светлана Лазарова. Тя обясни, че целта е да се провери дали има наемане на сезонна работна ръка и ако е така, доколко новите служители са обучени и инструктирани и дали им е осигурено работно облекло. И в четирите изби няма допълнително наети хора въпреки повишената работа през сезона, като все още тече проверка на документите им, обясни резултатите от акцията Лазарова. Инспекциите ще продължат и през октомври. Освен това над 80 проверки са извършени в селското стопанство.