Три са вариантите за определяне на такса смет според изхвърленото количество боклук, предлагат от финансовото министерство. Различните възможности са били представени на среща на работна група с представители на различни ведомства, бизнеса и общините.

Първият обсъждан вариант е такса смет да се изчислява според индивидуалното количество генерирани отпадъци от всяко домакинство или фирма. За големите жилищни комплекси се знае колко контейнера има пред даден блок, с каква кубатура са и колко пъти се извозват седмично. Количеството битов отпадък само трябва да се раздели на броя на живеещите в блока. Има и друга възможност да се провери колко боклук се хвърля. Тя е на домакинствата да се продават специални торби. По такъв начин се изчислява таксата в Швейцария, уточниха участници в срещата.

Пропорционалната база е вторият възможен вариант. От 2011 г. общините измерват количествата битови отпадъци, които оставят на сметищата и на тяхна база заплащат такса „депониране“. Кметствата могат да разпределят това количество на на броя на хората по настоящ адрес в населеното място. По подобен начин се работи в Австралия, където е въведена апартаментна такса, плащана всеки месец. Разликата при този вариант е, че живеещите в големите апартаменти в центъра ще плащат еднаква такса с тези, които имат малки жилища в крайните квартали.

Третият вариант, който е обсъден, е смесен. Той предвижда частта от таксата смет, с която се финансира извозването на боклука, да се изчислява според индивидуалното количество боклук на домакинство, а частта за почистване на улиците - на пропорционален принцип.

До седмица финансовото министерство очаква бележки от всички заинтересовани - общините, работодателите, министерствата на екологията и на регионалното развитие. След това новата методика ще бъде внесена в Министерския съвет, информира в. „Стандарт“.