През следващата година ще бъдат назначени 150 здравни медиатори в 78 общини в страната, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на Седмата национална среща по проект "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика".

През последните години броят на здравните медиатори непрекъснато нараства. През 2012 година са назначени 109 здравни медиатори в 59 общини, през тази година са назначени 130 медиатори в 72 общини, а през следващата година те ще са вече 150. Здравните медиатори допринесоха за овладяване на епидемията от морбили през 2010 година, каза още Адемов.

Проектът "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика" обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между общопрактикуващите лекари, здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции за намаляване на детската смъртност и подобряване на здравната информираност сред обществото.

Инициативата се реализира в контекста на Компонент "Здравеопазване" от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020. Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, съвместно с Комисията по здравеопазването към 42-то Народно събрание на Република България и Министерството на здравеопазването.

Партньори на Инициативата са Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерство на финансите, Националната мрежа на здравните медиатори в България, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски организации.