Неправомерно взетата лихва ще трябва да си получи обратно русенец, който ипотекирал апартамента си, за да му бъде отпуснат кредит от 42 500 евро. От 2008 г., когато договорът бил сключен, до 2013 г. банката отчитала увеличението на всеки от индексите, които влияят на размера на лихвата, и съответно прибирала повече пари от човека. Когато обаче нивата на Леониа, Юрибор, Либор и индексите на потребителските цени намалявали, спадът не бил отразен от банката и тя не намалила вноските на длъжника. И тъй като човекът не е подписвал нов погасителен план с нови лихвени проценти, нито пък банката е сметнала, че трябва да изготви такъв, Русенският районен съд сметна, че банката едностранно е изменила реда за определяне на базовия лихвен процент, като е увеличила този за жилищни и ипотечни кредити в евро от 4.19% на 4.69%. Магистратите решиха също, че извършената едностранно промяна на годишния лихвен процент от 6.29% на 6.79% нарушава принципа на равнопоставеност на страните. Затова отсякоха, че банката е усвоявала по-големи размери на месечните погасителни вноски по кредита, с което неправомерно се е обогатила за сметка на длъжника си. И я осъдиха да му върне претендираната сума от 1560 лева, която й е платена без основание. Решението е на първа инстанция.