Данните, постъпващи от автоматичните системи за контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време, за Русе не показват съществена промяна в състоянието на атмосферния въздух, в сравнение с 2012 г., съобщиха от Регионалната екоинспекция при обобщаване на данните от изминалата година. Те отказаха да коментират как се е стигнало до наградата на Русе за „Най-зелен град“ и обявяването му за екологично чист. 
109 пъти са били регистрирани превишения на концентрациите на фини прахови частици от мобилната станция „Възраждане“ и това е с 15 повече от предходната 2012 г. Според специалистите тази висока запрашеност на въздуха в Русе се дължи на изгарянето на горива в битовия сектор, на транспорта и специфичните атмосферни условия - мъгла, безветрие през месеците с отрицателни температури, както и на увеличения брой автомобили.