Психолог и кейс мениджър вече работят в Бюрото по труда в Русе. Задачата на двамата специалисти е да оказват подкрепа на безработните от уязвимите групи и да подобряват мотивацията им за работа. Те са назначени по национална програма „Активиране на неактивни лица“ и също са били записани на борсата като безработни.
Психологът ще консултира индивидуално търсещите работа, като целта е да им вдъхне кураж и да намали притеснението им при вземане на решения. Освен това ще преценява личностните качества на безработните и ще им предлага включване в програми и мерки за работа, подходящи за тях. Специалистът ще води и групови срещи за повишаване на социалните умения и начините на общуване, за да могат безработните да направят добро впечатление пред бъдещия си работодател. Предвидени са и консултации в помощ на търсещите работа да подготвят сами документите си за кандидатстване на дадена позиция.
Кейс мениджърът или мениджърът по случай е специалист с посредническа функция между пазара на труда и хората, изключени от него, както и между тях и услугите, от които имат нужда. Той ще подпомага връзката между безработния и институциите. В партньорство със специалисти от социалните и образователните служби и ще помага на хората да си търсят правата.
Освен в Русе, психолози са назначени в още 21 града на страната, а кейс мениджъри работят в 8 бюра по труда. Все още няма срок, в който специалистите ще консултират безработните. За работата си те ще получават 450 лева.